Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025

Narodowy Program Zdrowia na lata 2021-2025 obejmuje działania w obszarze zdrowia publicznego realizowane w oparciu o Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.) (https://www.gov.pl/web/zdrowie/npz-2021-2025).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (Dz.U. z 2021 r. poz. 642), celem strategicznym Programu jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Cele operacyjne Programu obejmują:

Profilaktykę nadwagi i otyłości
Profilaktykę uzależnień
Promocję zdrowia psychicznego
Zdrowie środowiskowe i choroby zakaźne
Wyzwania demograficzne

Kleszcze – Biuletyn Informacyjny