Grupy docelowe objęte działaniem Programu

Grupy, do których skierowano propozycje działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, będą obejmowały:

  1. osoby przebywające na terenach o charakterze wiejskim w celach zawodowych, w szczególności osoby, które obejmuje Sekcja A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności), tj. rolnicy, hodowcy, leśnicy, myśliwi, rybacy;Grupy zawodowa leśników podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy i pracownicy maja zapewnione szczepienia przeciw KZM i badania w kierunku boreliozy. Do tej grupy zawodowej kierowane są badania diagnostyczne w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu – tzw. poszczepienne, dzięki którym możliwe jest stwierdzenie czy dany pracownik posiada wystarczająca ochronę w postaci przeciwciał klasy IgG, czy należy wykonać dodatkowe szczepienie dawką przypominającą.
  2. osoby przebywające na terenach o charakterze wiejskim w celach zawodowych, innych niż wymienione w Sekcji A: pracownicy służb mundurowych, w tym oddziałów straży granicznej, straży rybackiej, żołnierze oraz osoby cywilne związane ze służbą wojskową;
  3. pracowników służb weterynaryjnych (m.in. lekarzy weterynarii, techników, inspektorów, laborantów);
  4. kobiety planujące ciążę lub będące w ciąży, w ramach profilaktyki toksoplazmozy;
  5. osoby zamieszkujące na stałe obszary wiejskie i/lub wykonujące czynności o charakterze rolniczym;
  6. osoby przebywające na terenach o charakterze wiejskim w celach rekreacyjnych.

dr hab. n. o zdr. Angelina Wójcik-Fatla, prof. IMW, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii