Badania diagnostyczne – działanie realizowane w latach 2022-2025

W celu wykonania badań należy wypełnić Deklarację uczestnika i zaznaczyć odpowiednie badanie lub badania z listy poniżej. Obecnie badania prowadzone są w kierunku:

  • boreliozy metodą ELISA w klasie IgM i IgG;
  • boreliozy metodą Western blot w klasie IgM i IgG;
  • kleszczowego zapalenia mózgu (KZM): osoba niezaszczepiona (badania metodą ELISA w klasie IgM i IgG); osoba zaszczepiona (ocena poziomu przeciwciał IgG po szczepieniu);
  • toksoplazmozy metodą ELFA w klasie IgM i IgG oraz awidności IgG w przypadku uzyskania wyników dodatnich dla klasy przeciwciał IgG.

W celu wykonania badań w siedzibie Instytutu Medycyny Wsi od uczestnika projektu zostanie pobrana krew żylna w ilości do 10 ml.

Należy zgłosić się do Gabinetu Zabiegowego w Przychodni Specjalistycznej
Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie (ul. Jaczewskiego 2, Lublin)
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-13:00

Pacjent do badania nie musi być na czczo, nie zaleca się spożywania posiłków na 2 godziny przed planowanym pobraniem krwi.

Możliwe jest również przesłanie próbki surowicy przesyłką kurierską wraz z prawidłowo wypełnioną Deklaracją Uczestnika. W tym przypadku należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi pobrania krwi i transportu surowicy.


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnika Projektu – POBIERZ

Pobieranie oraz przygotowanie materiału do badań IT/01/LZBSzZiP – POBIERZ

Transport materiału do badań IT/02/LZBSzZiP – POBIERZ

Oznakowanie przesyłki zawierającej materiał zakaźny – POBIERZ