Zagrożenia biologiczne

Akty prawne

Czynniki biologiczne wymienione w niniejszym Programie (Borrelia burgdorferi, Clostridium, Escherichia coli, Trichuris spp., Ascaris spp., Toxocara spp., Salmonella, grzyby pleśniowe) zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716).

Zgodnie z Wykazem chorób zawodowych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych, Dz. U. 2009, Nr 105, poz. 869), wymienione we wniosku biologiczne czynniki szkodliwe odpowiedzialne są za wywoływanie:

  • Chorób zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw (pozycja 26 Wykazu)
  • Astmy oskrzelowej (pozycja 6 Wykazu)
  • Zewnątrzpochodnego alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych (pozycja 7 Wykazu)
  • Ostrych uogólnionych reakcji alergicznych (pozycja 8 Wykazu)
  • Alergicznego nieżytu nosa (pozycja 12 Wykazu)
  • Chorób skóry (pozycja 18 Wykazu)
  • Chorób układu wzrokowego wywołanych czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi (pozycja 25 Wykazu)

dr Ewa Cisak, dr Teresa Kłapeć, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii