Zagrożenia biologiczne

Glistnica, włosogłówczyca i toksokaroza

Glistnica (askaridoza) i włosogłówczyca (trichuroza) to najbardziej rozpowszechnione robaczyce przewodu pokarmowego na świecie.

Glistnica jest to inwazyjna choroba jelita cienkiego, którą wywołuje glista ludzka (Ascaris lumbricoides), włosogłówczyca – inwazyjna choroba jelita grubego i ślepego wywołana przez włosogłówkę (Trichuris trichiura). Są to typowe choroby brudnych rąk. Dochodzi do zaburzeń ze strony układu pokarmowego, oddechowego, niekiedy także reakcji alergicznych. Źródłem zarażenia jest zanieczyszczona jajami gleba, piasek, owoce i warzywa, a grupami szczególnie narażonymi są rolnicy zajmujący się uprawą roli.

Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do glistnicy i włosogłówczycy jest w Polsce nierozpoznana. Podaje się, że odsetek osób zarażonych wynosi odpowiednio 0,9% i 0,3%. Bardzo rzadko wykonywane są badania kału na obecność glist u dorosłych i dzieci. Podobnie przedstawia się sytuacja w odniesieniu do toksokarozy. Jest to choroba niedoszacowana, wykrywana przypadkowo, najczęściej u dzieci. Toksokaroza jest chorobą spowodowaną inwazją pasożytów-nicieni z rodzaju Toxocara. Są to pasożyty powszechnie występujące w jelicie cienkim psów (Toxocara canis) i kotów (Toxocara cati). U człowieka larwy Toxocara nie rozwijają się do postaci dojrzałej lecz wędrują wraz z krwią po całym organizmie jako tak zwane VLM (visceral larva migrans – larwa wędrująca trzewna). W zależności od lokalizacji larw choroba może przybierać różne formy kliniczne, np. toksokaroza uogólniona, oczna lub utajona. Rolnicy i dzieci są grupą szczególnie narażoną, biorąc pod uwagę częsty kontakt z glebą oraz zwierzętami gospodarskimi i domowymi.

Profilaktyka

  • ścisłe przestrzeganie higieny osobistej,
  • dokładne mycie warzyw i owoców,
  • unieszkodliwianie źródła zarażenia (leczenie chorych),
  • ochrona gleby (w tym piaskownic) przed zanieczyszczeniem kałem psów i kotów,
  • systematyczne odrobaczanie psów i kotów.

dr Teresa Kłapeć, Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii