Drukuj

Grupy zawodowe, do których skierowane są propozycje przyjęcia konkretnych kierunków promocji zdrowia obejmują głównie rolników (zarówno indywidualnych, jak i pracowników wielkotowarowych gospodarstw rolnych), leśników i weterynarzy, czyli grupy zawodowe szczególnie związane ze specyficznym charakterem pracy i zatrudnieniem z obszarami wiejskimi, zalesionymi oraz których praca obejmuje kontakt ze zwierzętami.

Środowisko pracy rolników, leśników i weterynarzy jest miejscem szczególnego narażenia zawodowego, wywoływanego przez czynniki biologiczne, występujące m.in. w pyłach organicznych (toksyny, alergeny) oraz przez odzwierzęce czynniki chorobotwórcze.

Najliczniejszymi grupami zawodowymi objętymi działaniem Programu są osoby pracujące w rolnictwie, łowiectwie oraz leśnictwie – 2 384 900 (w tym w rolnictwie 2 331 400 osób i leśnictwie 25 376) oraz weterynarze (12 400 osób). Przewiduje się, że interwencją zostanie objęte ok. 200 osób z każdej w/w grupy zawodowej.

Specyfika zatrudnienia rolników (samozatrudnienie) połączona z tytułem własności gospodarstw rolnych, ogranicza ingerencję instytucji państwowych zajmujących się nadzorowaniem stosowania przez rolników przepisów bhp (zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy, kompetencje pracowników tej instytucji nie obejmują nadzoru nad bhp w indywidualnych gospodarstwach rolnych), a także nie daje możliwości objęcia ich obligatoryjnymi profilaktycznymi badaniami medycznymi (wstępnymi i okresowymi) na wzór innych kategorii zawodowych. Ponadto należy generalnie stwierdzić, iż analizując społeczne dane oraz literaturę przedmiotową, w kulturze zdrowotnej, sprawności opieki zdrowotnej, przywoływane środowisko społeczne odbiega od porównywalnych poziomów problemów w grupach pochodzących z większych ośrodków. Potwierdzeniem tej tezy są nieaktualne liczby rozpoznanych chorób zawodowych na tle zachorowalności, liczby serododatnich przypadków oraz porównywalnych liczb w przedmiocie innych krajów europejskich.

Stąd niezwykle istotne są wszelkie działania w obszarze promocji zdrowia, dedykowane rolnikom mające na celu propagowanie zasad profilaktyki chorób zawodowych wynikających z narażenia na szkodliwe czynniki zawodowe.

Grupa zawodowa leśników i weterynarzy podlega nadzorowi Państwowej Inspekcji Pracy. Leśnicy w ramach działań profilaktycznych badani są w kierunku boreliozy nie są badani w kierunku Alveolitis alergica i innych alergenów. Wymienione grupy zawodowe nie są również badane na nosicielstwo (bakterie Salmonella) oraz na zarażenie pasożytniczymi nicieniami przewodu pokarmowego (Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp.).