Ułatwienia dostępu

Badania gleby – działanie realizowane w latach 2022-2025

Instrukcja pobierania próbek gleby w celu wykonania badań na obecności jaj pasożytów jelitowych: Ascaris spp., Trichuris spp. i Toxocara spp. oraz bakterii z grupy coli, Salmonella i Clostridium perfringens w glebie z ogródków przydomowych, ogrodów warzywnych, pól uprawnych, sadów.

Pobieranie próbek gleby:

  • Próbkę gleby do badań (wielkości ok. 25 dkg) należy pobrać za pomocą czystej łopatki do czystych torebek foliowych.
  • Próbka powinna reprezentować cały obszar pola uprawnego/ogrodu warzywnego przeznaczonego do badań.
  • Próbkę gleby do badań należy przygotować z 5 próbek składowych pobranych metodą kopertową, tzn. z 4 rogów pola/ogrodu oraz ze środka, z powierzchownej warstwy gleby, tj. od 3 do 5 cm.
  • Dostarczone do laboratorium próbki należy odpowiednio opisać: imię i nazwisko zleceniodawcy, miejscowość, miejsce oraz data pobrania gleby.
  • Nie pobierać próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych lub organicznych (okres karencji ok. 5 tygodni).

Postępowanie z próbkami w czasie pobierania i transportu:

  • Próbki gleby do badań należy dostarczyć do laboratorium możliwie jak najszybciej od pobrania.
  • Próbki należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem zarówno podczas pobierania jak i transportu.

Do próbki należy dołączyć wypełnione dokumenty:

  • DEKLARACJA UCZESTNIKA
  • ANKIETA (Charakterystyka gleby)

Próbki gleby do badań należy przesłać (dostarczyć) do:

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
Zakład Biologicznych Szkodliwości Zdrowotnych i Parazytologii – Punkt Przyjmowania Próbek
ul. Jaczewskiego 2 20-090 Lublin


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnika Projektu – POBIERZ

Ankieta – POBIERZ